Nice to Know / Alt om kniv
Knivlov og knivbevis

•– hvad må en spejder gerne?
•En spejder må gerne bære kniv offentligt, når bare det er direkte til og fra et spejdermøde eller i forbindelse med spejderarrangement.
Du må ikke ha' dolken med i skole - heller ikke hvis du går direkte fra skole til spejder!
•At bære kniv betyder både at have den i bæltet, men også at have kniven fx i en rygsæk.
•KFUM-spejderne anbefaler, at spejderen bærer uniform, så det tydeligt fremgår, at vedkommende er på vej til eller fra spejder.
•Kniven må maksimalt have en bladlængde på 12 cm og skal være udformet således, at man kan godtgøre, at den fungerer som spejderdolk.
•Det er ligeledes tilladt at medbringe en foldekniv, såfremt den har et blad på under 7 centimeter, at bladet ikke kan låses, og at det kræver betjening med begge hænder for at folde bladet ind og ud.


KFUM spejderne i Ringkøbing har følgende regler for erhvervelse af knivbevis og brug af kniv:
•For mange spejdere er det at må gå med kniv og at bruge den til møder og på ture en stor oplevelse, der adskiller spejderarbejdet fra mange andre aktiviteter. De elsker at sidde med kammeraterne rundt om bålet og snitte i en pind. Kniven er et skarpt værktøj, så det er vigtigt at spejderne forstår at bruge den rigtigt. Spejdere hos os må IKKE bære kniv før de har taget knivbeviset.
•Uansvarlig omgang med kniv vil resultere i en inddragelse af knivbeviset
Knivbeviset er et færdighedsmærke og hvis spejdere ikke kan optræde ansvarligt med kniven, skal de ikke have mærket på ærmet. Vore spejdere er ofte med i forskellige sammenhænge, hvor det ikke altid er deres egne ledere, som gennemfører aktiviteter med dem. Også i de situationer er det vigtigt at vi kan stole på mærkerne.
Hvis du mister dit knivbevis kan det generhverves, når din leder er overbevist om, at du kan håndtere din kniv ansvarligt. Vi ved godt at du vil blive meget ked af at miste dit knivbevis, men sikkerheden kommer først!
•Før knivbeviset udleveres, kommer man alene op til prøve hvor man skal vise at man
• er fortrolig med kniven, herunder kender korrekte navne på de forskellige dele af kniven og skeden
• forstår konsekvensen af at overtræde sikkerhedsreglerne
• ved hvordan man passer på og vedligeholder sin kniv
• kender sikkerhedsreglerne og forstår dem

1:Sid ned når du snitter og vær koncentreret ved arbejde med kniv.
Du har bedst kontrol over kniven, når du sidder ned. Du skal sidde, så du ikke skærer dig i knæene, hvis kniven smutter for dig. Hvis du anvender kniven til madlavning skal du stå ved et fast underlag.

2: Skær altid væk fra dig selv
Så undgår du at skære ind i dig selv

3: Sikkerhedsafstanden er mindst 1 meter
Når man skal snitte er sikkerhedsafstanden til sidemanden og foran mindst 1m. Kommer der nogen tættere på, er det dit ansvar at stoppe med at snitte indtil der igen er mindst 1m til nærmeste person.

4: Kniven skal være i skeden så snart du ikke bruger den
Skeden er det sikreste sted at opbevare kniven, når den ikke er i brug. Hvis du sætter den i en rafte eller lægger den på jorden, kan andre overse den og skære sig på den. Du risikerer også at glemme den.

5: Knivbæltet tages af ved leg og løb. Ellers kan du tabe den eller nogen kan komme til skade.

6: Aflever altid kniven sikkerhedsmæssigt korrekt
Når kniven gives til en anden, skal bladet vendes bort fra den som modtager.
Hold på bladet med tommel og pegefinger således at ryggen af kniven vender ind i hånden.
7: Hold kniven ren, tør og skarp
En sløv kniv smutter nemt, fordi du kan bruge mange kræfter på at skære. Den skal holdes ren og tør, fordi den ellers vil ruste og blive sløv.

8: Kniv må kun bæres, når man bærer uniform. Det siger dansk lov.
9: Man må aldrig true andre med en kniv. Bortvisningsgrund!


Rengøring
Hvis kniven er blevet meget beskidt, må man vaske den med sæbevand. Harpiks renses af med husholdningssprit.
Vedligeholdelse
Er skæftet af træ eller læder, kan man give det lidt olie eller voks, så det ikke tørrer ud. En læderskede skal også behandles med voks eller læderfedt for ikke at tørre ud.
Skærpning
En kniv af god kvalitet holder sig skarp længe, hvis den ikke mishandles, men alle knive skal skærpes en gang imellem. Eksempelvis sisal og papir sløver mere end friskt træ.
Hvis ikke der er større hakker i æggen, kan man bruge et strygestål. Det slider ikke så meget på bladet og er rimeligt let at bruge, når man først har fået det lært.
Er kniven meget sløv, eller er der kommet hakker i æggen, må man bruge en slibesten. Der findes flere forskellige typer slibestene, men der er altid to ting man skal huske på:
• Stenen skal fugtes med vand eller et andet smøremiddel, afhængigt af hvilken sten man bruger.
• Bladet skal altid holdes i samme vinkel i forhold til stenen, når man sliber.
KFUM Spejderne i Ringkøbing | Poulsgårdsvej 27, 6950 Ringkøbing - DK | Tlf.: 22752002